BEZK


BEZK, z.s. je nevládní a neziskovou organizaci (právně jde o zapsaný spolek), která byla založena v roce 1992.

BEZK se zabývá vzdělávací, konzultační a vydavatelskou činností v oblasti životního prostředí a jeho ochrany.

AKTIVITY


Vzdělávání

Organizace vzdělávacích pobytů v ČR pro zahraniční odborníky:
Vzdělávání je zaměřeno na ekotechnologie a jejich praktické uplatnění v zemích klientů, ale i na postupy veřejné správy. Partnery jsou organizace jako UNDP, EuropeAid, OBSE.

Semináře a tréninky

Semináře a tréninky v oblasti klimatického financování, prevence přírodních pohrom a publikační činnosti byly realizovány v ČR, střední Asii (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán) a na Balkáně (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko).

Konzultace

Konzultace v oblasti prevence přírodních pohrom, financování projektů v oblasti ochrany životního prostředí především v oblasti střední Asie a Balkánu. Nejrozsáhlejší poradenské projekty jsou v současnosti realizovány v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, kde pomáháme (formou poradenství a tréninků) s ustavením struktur veřejné správy pro výběr a schvalování projektů v rámci tzv. klimatického financování. Cílovými příjemci poradenství jsou vlády obou zemí. Partnery jsou německé G.I.Z., OBSE, UNDP, REC CEE.

Výzkumy a průzkumy trhu

Výzkumy a průzkumy trhu v oblasti environmentálního vzdělávání, tvorba metodik:
Řada realizací v ČR, rozsáhlý výzkum v Gruzii. Partnery jsou v ČR Ministerstvo životního prostředí, TAČR, v zahraničí Člověk v tísni.

Vydavatelská činnost

Odborné publikace v oblasti environmentálního vzdělávání, certifikované metodiky.
Provoz on line deníku o životním prostředí Ekolist.cz.

VÝROČNÍ ZPRÁVY


KONTAKT


BEZK, z.s.
Letohradská 669/17
170 00 Praha 7

bezk@bezk.cz

w2qkz6j