ESF
Environmentální občanské poradenství

Projekt Novináři a společnost

Vítáme Vás na stránkách věnovaných projektu Novináři a společnost.

Cílem projektu Novináři a společnost je vytvořit vzdělávací kurzy pro studenty Vyšší odborné školy publicistiky. Projekt by měl studentům pomoci dobře se orientovat v problematice ochrany životního prostředí a občanské společnosti - aktivního občanství. Studenti zároveň získají možnost stáží v elektronických médiích EkoList.cz a Občanská společnost. Internetový deník o životním prostředí EkoList.cz vydává o.s. Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK), portál Občanská společnost - návod k použití vydává o.s. Econnect.

Projekt Novináři a společnost je spolufinancován Evropským sociální fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Pro čerstvé absolventy, kteří se nemohou prokázat žádnou praxí, je v současné době velmi problematické najít uplatnění na trhu práce. Velkou výhodu pro začínající novináře představuje však dobrá znalost konkrétního tématu, jako je právě problematika ochrany životního prostředí. Ta se také stala v posledních letech pravidelnou součástí zpravodajství většiny médií v České republice.

Dobrá znalost neziskového sektoru zase pomůže především studentům, kteří se chtějí v budoucnu zabývat prací oddělení pro vztahy s veřejností nebo médii.

Stejně tak je pro budoucí žurnalisty důležité seznámit se s běžnou prací v redakci a s informačními technologiemi, které v budoucí praxi skutečně využijí (například servis tiskových agentur). Pro budoucí žurnalisty je dobré poznat i styl práce internetových médií, kterých v současnosti zejména v Praze přibývá. Redakce neziskových médií zase rádi využijí bezplatné práce stážistů, na které je zde více času než v běžných médiích. Navíc internet umožňuje budoucím novinářům získat bezprostřední zpětnou vazbu od čtenářů pomocí online diskuzí.